Απάντηση Λ. Μαυρογιάννη για το αποχετευτικό έργο Αγριάς ~ Πικάντικο - όλα για ενημέρωση και για την επικαιρότητα του internet

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Απάντηση Λ. Μαυρογιάννη για το αποχετευτικό έργο Αγριάς


Με αφορμή επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων της Αγριάς, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο στις 29.8.2013, σχετικά με το έργο αποχέτευσης της περιοχής, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ.Λεωνίδας Μαυρογιάννης διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Δεν υπάρχει ασφαλής υγειονομικά πόλη χωρίς δίκτυο αποχέτευσης και δεν υπάρχει λειτουργικά δίκτυο αποχέτευσης χωρίς ένα ή περισσότερα αντλιοστάσια.
1. Το σύστημα αποχέτευσης μιας περιοχής περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και των εγκαταστάσεων για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, από τα σημεία που παράγονται μέχρι τον τελικό αποδέκτη.
Σκοπός του δικτύου αποχέτευσης είναι η υγιεινή συλλογή και απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων από το χώρο που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ώστε, με αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά, το νερό να επιστρέψει στη φύση.
Βασική και νευραλγική μονάδα ενός δικτύου αποχέτευσης είναι τα αντλιοστάσια, οι χώροι όπου συγκεντρώνονται, από τα διάφορα σημεία της πόλης, τα λύματα, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται με αντλίες, χιλιόμετρα μακριά, στην εγκατάσταση επεξεργασίας.
Τα αντλιοστάσια δεν είναι ουδέποτε προαιρετικός εξοπλισμός στα έργα της αποχέτευσης και η χωροθέτησή τους δεν αποτελεί επιλογή του μελετητή. Η κατασκευή των αντλιοστασίων επιβάλλεται από την τοπογραφία της πόλης και η θέση εγκατάστασης ενός αντλιοστασίου καθορίζεται αποκλειστικά από το ανάγλυφο και τη μορφολογία της περιοχής. Αντίθετα, ο ορθός σχεδιασμός και προσδιορισμός, τοπογραφικά, της θέσης των αντλιοστασίων είναι το μοναδικό κριτήριο, με βάση το οποίο περιορίζεται στο ελάχιστο το πλήθος των αντλιοστασίων, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της συνολικής έκτασης.
Συγκεκριμένα στον παραλιακό οικισμό της Αγριάς, το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λειτουργεί με βαρύτητα, με αποτέλεσμα τα λύματα να συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο σημείο του οικισμού. Η επιλογή της θέσης των αντλιοστασίων στην παραλιακή ζώνη του οικισμού είναι μονόδρομος, αφού είναι η τεχνικά βέλτιστη λύση.
Επιπλέον το βάθος θεμελίωσης του αντλιοστασίου Α/Σ 1 στο Σουτραλί υπερβαίνει τα 7 μέτρα.. Η μεταφορά του σε άλλο χώρο, πολύ πιο μακριά από την ακτή, σε συνδυασμό με την μορφολογία του εδάφους, θα οδηγούσε σε απαγορευτικά βάθη θεμελίωσης για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του αντλιοστασίου αλλά και των αγωγών του δικτύου που υπ` όψιν ήδη έχουν μελετηθεί με στόχο τη μείωση του αριθμού των αντλιοστασίων (γενικά στην περιοχή μελέτης) με κόστος όμως το μεγάλο βάθος τοποθέτησής τους.
2. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει αποδείξει στα 30 χρόνια λειτουργίας της ότι διαθέτει εμπειρία και επιστημονική επάρκεια, την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στους πολίτες, τα φυσικά οικοσυστήματα, τους γήινους πόρους και την αισθητική του περιβάλλοντος, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και εκμεταλλεύεται όλες τις επιλογές που προσφέρονται ώστε να ελαχιστοποιήσει περιβαλλοντικές οχλήσεις και άμεσα να τις αντιμετωπίσει.
Η επιλογή του τύπου και του υλικού κατασκευής των αντλιοστασίων, ο αντλητικός εξοπλισμός τους, ο αυτοματισμός και τα συστήματα απόσμησης που θα εγκατασταθούν, είναι τα εχέγγυα για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους.
Από την άλλη πλευρά, δεν παύει, βέβαια, η αφύπνιση και η δραστηριοποίηση των πολιτών να είναι ουσιαστικής σημασίας και η ενδυνάμωση της φωνής τους να αποτελεί οικολογική πολιτική για τη διάσωση του περιβάλλοντος.
Είναι, όμως, καιρός με ευαισθησία και τόλμη να εμπιστευτούμε την τεχνολογία της εποχής και να δεχτούμε λύσεις, που μας υποδείχνουν τις δυνατότητες του σήμερα, για ένα πιο ανθρώπινο αύριο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...