Αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό ~ Πικάντικο - όλα για ενημέρωση και για την επικαιρότητα του internet

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό

DEYAMB


Όπως είναι γνωστό, στις 13.08.2013 σημειώθηκε βλάβη, που αφορούσε μικρή διαρροή του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το κεντρικό αντλιοστάσιο στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).  Η βλάβη προκλήθηκε εντός του χώρου της ΕΕΛ.


Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε το σύνολο των λυμάτων από το αντλιοστάσιο να διοχετεύεται στην ΕΕΛ και να υφίσταται την απαιτούμενη επεξεργασία, ενώ εδώ και δύο βδομάδες έχουν αρχίσει οι  εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.


Οι εκσκαφές και οι εργασίες τοποθέτησης νέου αγωγού, μήκους 160 μέτρων, πραγματοποιήθηκαν με το αντλιοστάσιο και τον καταθλιπτικό αγωγό σε πλήρη λειτουργία.  Οι εργασίες, όμως, σύνδεσης του νέου τμήματος με τον υπάρχοντα αγωγό, απαιτούν διακοπή  λειτουργίας του αντλιοστασίου και κατά συνέπεια αναγκαστική υπερχείλιση και εκτροπή των λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή του λιμένος (συγκεκριμένα στην περιοχή  της οδού Λαχανά). Υπογραμμίζεται ότι για την επισκευή δεν υπάρχει, τεχνικά, εναλλακτική δυνατότητα διαχείρισης των λυμάτων.


Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει την Πέμπτη 17.10.13 και περί ώρα 1:00 π.μ., θα καταβληθεί, δε, κάθε προσπάθεια ώστε να διαρκέσει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο.


Επισημαίνεται ότι τα  λύματα που θα οδηγούνται στη θάλασσα, είναι  αμιγώς οικιακά  και πριν την υπερχείλισή τους από το αντλιοστάσιο, θα  υφίστανται την απαιτούμενη μερική χλωρίωση  με  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  και  αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης. Τα βιομηχανικά απόβλητα των δύο ΒΙΠΕ, όπως και τα λύματα των περιοχών Αλυκές και  Αϊβαλιώτικα, οδεύουν μέσω διαφορετικών αντλιοστασίων και συνεπώς θα συνεχίσουν να  διοχετεύονται  κανονικά και να επεξεργάζονται στην ΕΕΛ.


Να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή την περίοδο από την πρόκληση της βλάβης, η ΔΕΥΑΜΒ προέβαινε σε δειγματοληψίες, τόσο στις κολυμβητικές ακτές όσο και στην περιοχή εκτροπής  στο λιμάνι, και θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες για ένα μήνα από την αποπεράτωση των εργασιών. Με τον μικροβιολογικό αυτόν έλεγχο θα είναι σε θέση να ενημερώνει διαρκώς το κοινό για την ποιότητα των ακτών.


Παρά τα παραπάνω και για καθαρά προληπτικούς λόγους, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να μην έρχονται σε επαφή και να μην κάνουν χρήση του θαλάσσιου χώρου του λιμένος για ψάρεμα.


 Αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...