Αύριο η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό ~ Πικάντικο - όλα για ενημέρωση και για την επικαιρότητα του internet

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Αύριο η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό

DEYAMB


Όπως αναφέραμε στην ανακοίνωση που εκδώσαμε στις 15.10.2013, μόλις σημειώθηκε, στις 13.8.2013, η βλάβη στον καταθλιπτικό αγωγό του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης,  η ΔΕΥΑΜΒ προχώρησε αμέσως στις απαραίτητες εργασίες, ώστε το σύνολο των λυμάτων από το αντλιοστάσιο να διοχετεύεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και να υφίσταται την απαιτούμενη επεξεργασία, ενώ εδώ και δύο βδομάδες έχουν αρχίσει οι  εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.


Οι εκσκαφές και οι εργασίες τοποθέτησης νέου αγωγού, μήκους 160 μέτρων, πραγματοποιήθηκαν με το αντλιοστάσιο και τον καταθλιπτικό αγωγό σε πλήρη λειτουργία.  Οι εργασίες, όμως, σύνδεσης του νέου τμήματος με τον υπάρχοντα αγωγό, απαιτούν διακοπή  λειτουργίας του αντλιοστασίου και κατά συνέπεια αναγκαστική υπερχείλιση και εκτροπή των λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή του λιμένος (συγκεκριμένα στην περιοχή  της οδού Λαχανά). Υπογραμμίζεται ότι για την επισκευή δεν υπάρχει, τεχνικά, εναλλακτική δυνατότητα διαχείρισης των λυμάτων. Η κατασκευή και λειτουργία των διατάξεων υπερχείλισης στο κεντρικό αντλιοστάσιο προβλέπεται από το Π.Δ. 696 /74, άρθρο 209, παράγραφος 7. Στο πλαίσιο αυτής της Νομοθεσίας, έχουν  μελετηθεί και κατασκευαστεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων όλα τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του δικτύου Αποχέτευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου. Ειδικότερα, η λειτουργία  των  αγωγών  υπερχείλισης των αντλιοστασίων  ακαθάρτων  έχει   περιβαλλοντική  αδειοδότηση  από την ΚΥΑ 146933/03.08.05 (των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ,  Εσωτερικών – Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  Ανάπτυξης, Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, καθώς και  Πολιτισμού).  Επιπλέον στο έγγραφο της ΝΑΜ,  με ΑΠ 3187/08.06.2010/Φ24, χαρακτηρίζονται οι αποδέκτες των αγωγών υπερχείλισης, ενώ στο σχέδιο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που περιλαμβάνεται στους  εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς όρους, αποτυπώνονται τα  σημεία υπερχείλισης. του κεντρικού αντλιοστασίου, καθώς και όλων των παραλιακών αντλιοστασίων ακαθάρτων.


Η διαδικασία αυτή επρόκειτο να  ξεκινήσει την Πέμπτη 17.10.13 και ώρα 1:00 π.μ. Ωστόσο, λόγω ασταθών καιρικών συνθηκών, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 21.10.2013, την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωσή μας που εκδόθηκε στις 16.10.2013. Η διαδικασία αναβλήθηκε εκ νέου, προκειμένου να σταλεί στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας κάποια συμπληρωματική ενημέρωση που μας ζητήθηκε και τελικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 22.10.13 και ώρα 1:00 π.μ. Είναι αυτονόητο πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διαρκέσει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο.


Επισημαίνεται ότι τα  λύματα που θα οδηγούνται στη θάλασσα, είναι  αμιγώς οικιακά  και πριν την υπερχείλισή τους από το αντλιοστάσιο, θα  υφίστανται την απαιτούμενη μερική χλωρίωση  με  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  και  αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης, όπως προβλέπεται από την Ν.Α. 8440/1997  και την Υ.Α.  με Αρ. Ε1β. 221/65. Τα βιομηχανικά απόβλητα των δύο ΒΙΠΕ, όπως και τα λύματα των περιοχών Αλυκές και  Αϊβαλιώτικα, οδεύουν μέσω διαφορετικών αντλιοστασίων και συνεπώς θα συνεχίσουν να  διοχετεύονται  κανονικά και να επεξεργάζονται στην ΕΕΛ.


Να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή την περίοδο από την πρόκληση της βλάβης, η ΔΕΥΑΜΒ προέβαινε σε δειγματοληψίες, τόσο στις κολυμβητικές ακτές όσο και στην περιοχή εκτροπής  στο λιμάνι, και θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες για ένα μήνα από την αποπεράτωση των εργασιών. Με τον μικροβιολογικό αυτόν έλεγχο θα είναι σε θέση να ενημερώνει διαρκώς το κοινό για την ποιότητα των ακτών.


Διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η ΔΕΥΑΜΒ ενεργεί, όπως πάντα, με απόλυτη συμμόρφωση προς όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιοριστεί στο ελάχιστο η ολιγόωρη επιβάρυνση του Παγασητικού Κόλπου. Η   υπηρεσία μας έχει δώσει, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, με επιτυχία πολλές εξετάσεις  σε σχέση με την ευαισθησία της για το περιβάλλον και τον Παγασητικό. Επισημαίνεται ότι την παρούσα περίοδο η ΔΕΥΑΜΒ υλοποιεί έργα προϋπολογισμού πάνω από 40 εκατ.  ευρώ για την περαιτέρω θωράκιση του Παγασητικού.


Παρά τα παραπάνω και για καθαρά προληπτικούς λόγους, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να μην έρχονται σε επαφή και να μην κάνουν χρήση του θαλάσσιου χώρου του λιμένος για ψάρεμα.


 


 Αύριο η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου στον Βιολογικό

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...