Σε θετική κατεύθυνση το Α΄ Στάδιο της μελέτης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου ~ Πικάντικο - όλα για ενημέρωση και για την επικαιρότητα του internet

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Σε θετική κατεύθυνση το Α΄ Στάδιο της μελέτης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου


Τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής έχει το σύνολο σχεδόν των βασικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στο Α΄ Στάδιο της μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Νέας Αγχιάλου. Οι προτάσεις των μελετητών παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ.Νίκο Μόσχο, όπως επίσης οι απόψεις και παρατηρήσεις όλων των φορέων που τοποθετήθηκαν επί των προτάσεων αυτών. Τα μέλη της Επιτροπής γνωμοδότησαν θετικά επί της Α΄ φάσης της μελέτης, με τον Δήμαρχο κ.Πάνο Σκοτινιώτη να εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τους μελετητές οι κατευθύνσεις που δόθηκαν με την ανάθεση του έργου.
Η εκπόνηση της μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας ανατέθηκε στη σύμπραξη: «Γαία» Α.Ε. Μελετών, Δ.Μαμουνής & ΣΙΑ – «DELCO» Ε.Π.Ε. Ν. Δεληγιαννίδης & ΣΙΑ Εταιρία Γενικών και ειδικών Μελετών – Καλκοπούλου Κορνηλία». Το Α’ Στάδιο παραδόθηκε από την ομάδα μελέτης το Μάϊο του 2012 και περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη συλλογή στοιχείων, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων της περιοχής μελέτης και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης για τη ρύθμιση της περιοχής.
Ακολούθησε στάδιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων φορέων κατά το οποίο έγινε παρουσίαση του Α΄ Σταδίου της μελέτης στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Αγχιάλου (6.6.2013) και στη συνέχεια ζητήθηκε από 53 εμπλεκόμενους φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Σημειώνεται ότι η Α’ φάση είναι το στάδιο της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης και η διάγνωση των προβλημάτων. Πέραν των όποιων παρατηρήσεων κατά την καταγραφή των δεδομένων κ.λ.π., το ουσιαστικό μέρος της μελέτης είναι οι πρώτες κατευθύνσεις που αυτή δίνει, προκειμένου να προχωρήσει στο Β’ στάδιο.

Φυσικό περιβάλλον
Η μελέτη δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος. Επισημαίνεται η ανάγκη κατασκευής υποστηρικτών έργων, προστασίας του περιβάλλοντος, όπως: εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων κ επεξεργασία τους με κομποστοποίηση, εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση νιτρορύπανσης, αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα παραγωγής, διαχείριση ρύπανσης του Παγασητικού κόλπου και καθαρισμό των παραλιών της Δ.Ε.
Η Δημοτική Αρχή συμφωνεί με τις διαπιστώσεις και επισημαίνει την ανάγκη εξειδίκευσης προτάσεων και κάθε πρωτοβουλίας ενίσχυσης των υποδομών αυτών

Αρχαιολογικό – πολιτιστικό απόθεμα
Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η πολιτιστική σημασία του αρχαίου θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών και το γεγονός ότι η τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Οι μελετητές δεν προχωρούν σε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά παραπέμπουν στη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο Β’ στάδιο της μελέτης.
Η Δημοτική Αρχή συμφωνεί με την κατεύθυνση αυτή και την ανάγκη το αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων Θηβων να αποτελέσει κεντρικό πολιτιστικό άξονα, πόλο και σημείο αναφοράς της περιοχής και του Δήμου Βόλου συνολικά με υπερτοπική ακτινοβολία.

Τοπική οικονομία
Επισημαίνεται η ανάγκη να βασιστεί στην ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών παραγωγικών τομέων, αλλά και η ανάγκη διερεύνησης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, με στόχο την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος, την τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων. Προτείνεται, επίσης, η ανάγκη διερεύνησης και άλλων δυνατοτήτων ανάπτυξης κα νέων προϊόντων αποδοτικών σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Ο δευτερογενής τομέας, σύμφωνα με τους μελετητές, πρέπει να υποστηρίξει τον πρωτογενή, μέσω της οργανωμένης ανάπτυξης ελαιοτριβείων, οινοποιιών, αποστακτηρίων, συσκευαστήρια, αποθήκες, logistics κλπ. Σημαντική παράμετρο για τον τριτογενή τομέα, αποτελεί η περαιτέρω δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του παραθαλάσσιου μετώπου. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου, με την ανάπτυξη μεγάλων και ολοκληρωμένων τουριστικών μονάδων, ενώ προτείνεται παράλληλη τουριστική αξιοποίηση μέσω της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και μικρότερων μονάδων.

Οικιστικοί Υποδοχείς - Επεκτάσεις
Η πρόταση των μελετητών για τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, στηρίζεται κατά βάση στην αύξηση του πληθυσμού. Έτσι, για την Ν. Αγχίαλο προτείνεται επέκταση της τάξης 1.000 στρεμμάτων σε περιοχή Βορειοανατολικά του οικισμού, για τη Δημητριάδα επέκταση Β’ κατοικίας στα 500 στρέμματα περιμετρικά του οικισμού, ενώ για τους υπόλοιπους οικισμούς της Δ.Ε δεν προτείνεται καμία επέκταση, καθώς η επιφάνεια των οριοθετήσεων τους είναι αρκετή για την κάλυψη μελλοντικών στεγαστικών αναγκών.
Με τις προτάσεις αυτές διαφωνεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Επίσης, η Δημοτική Αρχή διαφωνεί με την προτεινόμενη επέκταση βορειανατολικά, λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής και της μεγαλύτερης υφιστάμενης κατάτμησης των ιδιοκτησιών, σύμφωνα και με τις αιτιάσεις του συμβουλίου της Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου. Πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης στην περιοχή νοτιανατολικά του οικισμού της Ν.Αγχιάλου, όπου το ανάγλυφο είναι πεδινό, υπάρχει μικρότερη υφιστάμενη κατάτμηση και διάσπαρτη αυθαίρετη δόμηση.

Συντελεστές δόμησης
Η μελέτη δίνει κατεύθυνση για μείωση των συντελεστών δόμησης και παραπέμπει την οριστικοποίηση των μεγεθών στο Β’ στάδιο της μελέτης. Ωστόσο, με τις προτάσεις αυτές διαφωνεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο προτείνει αύξηση των Σ.Δ. Πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι Σ.Δ., που προβλέπονται από τις συγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες, με την επισήμανση ότι η αύξηση των Σ.Δ., εκτός των άλλων, θα σημάνει επιβάρυνση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Περιοχές Τουρισμού και Αναψυχής
Προτείνεται η ανάπτυξη ζωνών που θα συγκεντρώνουν τουριστικά καταλύματα και θα υποστηρίζονται από τις απαραίτητες υποδομές. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικής ζώνης 350 στρεμμάτων στην περιοχή που εκτείνεται στα νότια της προτεινόμενης επέκτασης του οικισμού Δημητριάδα και μέχρι το όριο της Δ.Ε. στα νότια και στα δυτικά και τα παράλια στα ανατολικά. Συμπληρωματικές περιοχές είναι δυνατόν να αναζητηθούν και στο Β’ στάδιο και στο άλλο τμήμα του παραλιακού μετώπου βόρεια των οικισμών Αγ. Γεωργίου κ Μαράθου, αλλά και δυτικά της ΠΑΘΕ, με θέα σε όλη την παραλιακή περιοχή της Ν. Αγχιάλου. Οι χρήσεις και οι όροι δόμησης θα οριστικοποιηθούν κατά την επόμενη φάση της μελέτης, με την διατύπωση αναλυτικής πρότασης.

Περιοχές Προστασίας Γεωργικής Γης
Προτείνεται περιοχή προστασίας γεωργικής γης, στην οποία θα επιτρέπονται εγκαταστάσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές, κοινωφελείς, κατοικία και μονάδες επεξεργασίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί το μοντέλο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι χρήσεις κ όροι δόμησης θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη φάση της μελέτης.

Περιοχές Προστασίας Δασικών Εκτάσεων
Στις περιοχές αυτές θα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες και υποδομές που σχετίζονται με την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή, την υπαίθρια αναψυχή, την επιστημονική έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στα αγροτεμάχια εντός των περιοχών προστασίας δασικών εκτάσεων, θα επιτρέπονται η δόμηση για κατοικία, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής, οργανωμένες κατασκηνώσεις και αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και έργα υποδομής, καθώς επίσης μικρής κλίμακας ξενοδοχειακές μονάδες.

Μεταποιητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Αναγνωρίζεται η δυναμική του τομέα μεταποιητικών δραστηριοτήτων και προτείνεται ενδεικτικά ως Περιοχή Χωροθέτησης Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων η περιοχή του Συνεταιρισμού «Δήμητρα»

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...